CF&S Estonia´le väljastati uus luba - volitatud kaubasaatja

23.04.2015

Maksu- ja Tolliamet väljastas CF&S Estonia AS-ile 23.04 2015.a. volitatud kaubasaatja loa, mis annab meile võimaluse laos lihtsustatud korras avada transiitdeklaratisoone.