Läti võtab kasutusele euro

30.12.2013

1. jaanuaril 2014 saab Lätist 18. Euroopa Liidu liikmesriik, mis võtab maksevahendina kasutusele euro. Eurole üleminekul võetakse aluseks Läti Panga poolt kinnitatud lati/euro vahetuskurss (0,702804), mille kohaselt 1 lat võrdub 1,42 euroga.